ชำแหละพื้นฐานหุ้น

กลุ่มสนทนา "ชำแหละพื้นฐานหุ้น" ศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับตัวหุ้นโดยผ่างบการเงินของกิจการซึ่งต้องเปิดเผยข้อมูลทุกสามเดือน ชำแหละดูปัจจัยพื้นฐานที่สำคัญ ประเมินแนวโน้ม ศักยภาพ และความน่าลงทุนของหุ้น มองหาโอกาสเข้าลงทุนให้ถูกเวลาด้วยกราฟเทคนิคอย่างง่าย

มูลค่ากิจการ = ส่วนของเจ้าของ + มูลค่าปัจจุบันของ [ส่วนของเจ้าของที่เพิ่มขึ้นและเงินปันผลที่ได้รับระหว่างเป็นเจ้าของกิจการ 10 ปี]

ดูรายละเอียดที่ http://bit.ly/1cUHQ6z

The group admin is not an investment advisor. He assumes no responsibility for any losses, damages or liabilities whatsoever suffered or incurred by any person, resulting from or attributable to the use of the information published here. No buy or sell recommendations are given. User is using this information at his/her sole discretion and risk.

ผู้จัดการกลุ่มสนทนาไม่ใช่ที่ปรึกษาการลงทุน และไม่ประสงค์จะให้คำแนะนำการลงทุนต่อผู้อ่านข้อมูลในนี้ จึงขอสงวนสิทธิ์ไม่ขอรับผิดชอบใด ๆ ต่อการขาดทุนหรือความเสียหายที่เกิดขึ้นกับบุคคลใดอันเป็นผลจากการใช้ข้อมูลในเว็บไซต์นี้ ท่านผู้อ่านสามารถใช้ข้อมูลที่ปรากฎด้วยดุลยพินิจและความเสี่ยงของท่านเอง

ความคิดเห็นในโพสต์ใด ๆ ที่ปรากฎเป็นความคิดเห็นส่วนตัวของผู้โพสต์รายนั้น ๆ ซึ่งเป็นความรับผิดชอบของผู้โพสต์เองที่จะต้องดำเนินการให้ถูกต้องตามกฎระเบียบของ กลต.