‫گروه مرکزی هواداران محسن چاوشی‬

اینجا محل دیدار عاشقان محسن چاوشی است...
عاشقان بهترین موزیسین این دهه ...