<<Sẽ Chia Bùn Vui >>.<<Làm Quen Kết Bạn>>

kễ từ bây h nhóm sẽ ko duyệt những bài câu friend câu sub nữa
p/s nói ko với hàng fake hì......