Chợ Online TQ

Nội quy nhóm:
- ko sex, ko sốc, ko spam, ko câu like
- Shop bán hàng giữ uy tín và chất lượng
- Hoan nghênh thành viên đóng góp thêm thành viên vào nhóm
Cảm ơn vì đã ủng hộ. Chúc thành công!