Chợ BMT

Nơi mua, bán tất cả mọi thứ trên đời
Nội Quy
KHÔNG vi phạm luật pháp nước CHXHCN Việt Nam
KHÔNG vi phạm thuần phong mỹ tục Việt Nam
KHÔNG liên quan đến chính trị, tôn giáo.
vi phạm kích khỏi chợ BMT vĩnh viễn