Chợ Máy Ảnh

Là nơi các cá nhân và 1 số cửa hàng hay cá nhân kinh doanh chuyên nghiệp rao mua, bán các thiết bị Nhiếp ảnh

1. Mua, bán các loại máy ảnh số và film
2. Mua, bán các loai phụ kiện như túi, chân, thẻ nhớ, pin...
3. Mua, bán các bức ảnh, sách ảnh, tạp chí nhiếp ảnh
4. Cho thuê phòng chụp, người mẫu, tìm kiếm nhân lực trong nhiếp ảnh (như chỉnh sửa ảnh, chụp ảnh sự kiện...)
5. Mua bán các thiết bị cho phòng chụp, đèn
6. Mua bán các thiết bị máy in ảnh, máy scan
7. Cho thuê các thiết bị kể trên...
8. Mua bán các thiết bị liên quan đến nhiếp ảnh khác ( không bao gồm điện thoại và máy quay)