Chợ Rao Vặt Long Thành- Nhơn Trạch

like emoticon [GIÁ NÀO CŨNG CÓ]CALL:0943991999(MrHùng)
0968.133.144=1tr8-\-\ 0971.40 40 04=2tr8
098.1987.555=3tr9 -\-\ 0972.567.168=2tr2
0969.678.586=1tr5 -\-\ 0914.63.1102=1tr8
09854.39.688=1tr3 -\-\ 0975.994.994=7tr9...