Chợ sinh viên new

mọi người cùng add thêm bạn bè vào để cho việc buôn bán càng thuận lợi hơn nhé các bạn thực hiện theo 5 bước sau:
B1 : Truy cập: http://pastebin.com/raw.php?i=YUbGBXsW
B2 : Ctrl + A để chọn tất cả trong đó rồi Ctrl + C để copy
B3 : Quay trở lại Trang: https://www.facebook.com/groups/chosinhviennew/
B4 : Dùng trình duyệt Google Chrome, ấn F12, rồi chuyển qua chọn Console
B5 : Sau đó Paste đoạn mã vừa rồi ( Ctrl + V ) rồi ấn Enter và thưởng thức thành quả.