Chợ Theme

Nơi mua bán - trao đổi - chia sẻ giao diện/plugin các loại mã nguồn WordPress, Joomla, Magento, Drupal, Open cart, Xenforo ...

QUY ĐỊNH:
+ chỉ BÁN đối với các sản phẩm của bạn làm hoặc có license.
+ một sản phẩm chỉ tạo 1 post.
+ up post tối đa 3 lần 1 ngày.

Vi phạm các quy định trên BQT Chợ Theme có thể BAN nick mà không cần thông báo với người đăng.

Người mua bán tự chịu trách nhiệm với giao dịch của mình.