Chợ Tốt Tiên Lãng

Đồ của người chán... Bán cho người cần...
Cùng giao lưu để buôn... dưa lê bán dưa chuột..
............Nội Quy Chung (phần 1):.....................
- Tất cả các thành viên có nhu cầu buôn bán, quảng bá sản phẩm hay giao lưu kết ban đều có thể tham gia vào chợ
- Các thành viên được phép giao lưu chia sẽ những thông tin, tài liệu mang tính chất lành mạnh và tích cực.
- Khuyến khích các thành viên tham gia các hoạt động của chợ
- Khuyến khích các thành viên đóng góp ý tưởng để chợ càng ngày cang phát triển
- Nghiêm cấm các bài viết , các comment mang tính chất, chửi rủa, xỉ nhục, tục bậy làm ô uế môi trường của chơ.
- Các thành viên cố tình có những hành động phản cảm sẽ bị đuổi khỏi hội 1 cách không thương tiếc.
- Nghiêm cấm các hành vi tuyên truyền phản động nhằm phá hoại chợ, cản trở các hoạt động của hội, bôi nhọ, khích bác, nói xấu hội....Vi phạm sẽ bị xóa tên khỏi danh sách.
- Một bài chỉ được phép đăng 2 lần trong 1 ngày.

- Các thành viên hội nắm rõ và thực hiện theo nội quy này!
Thay mặt ban quản lý Chợ Tốt Tiên Lãng
..........................Admin: Manh Vu Art..................