CIO Vietnam

Cộng đồng CIO Việt Nam với gần 4,000 thành viên tại khắp Việt Nam & các nước.

Địa chỉ website chính thức của cộng đồng: www.ciovietnam.org

Các kênh truyền thông / liên lạc:
1. Facebook group: http://www.facebook.com/groups/ciovietnam/
2. Facebook Fan Page: http://www.facebook.com/ciovietnam.org
3. LinkedIn: http://tinyurl.com/ciovietnam
4. Slideshare: http://tinyurl.com/ciovietnam-slides