CLB CỜ VUA - CỜ TƯỚNG ĐH Luật TP.HCM

CLB Cờ vua - Cờ tướng ĐH Luật TP. Hồ Chí Minh