Internet Marketing Club

Internet Marketing đang ngày càng cho thấy vai trò của mình trong hoạt động tiếp thị của các doanh nghiệp và cá nhân để quảng bá sản phẩm,dịch vụ của mình. Nhưng để xác định được rõ hướng đi, chiến lược và thực hiện các chiến dịch được hiệu quả thì không phải ai cũng có thể làm được hoặc phải thực sự hiểu chính xác về Internet Marketing.

Internet Marketing Club được thành lập nhằm cung cấp cho mọi người những kiến thức và hiểu biết một cách chính xác về Internet Marketing và áp dụng nó cho hoạt động kinh doanh của mình.

Các chủ đề và nội dung sẽ được thảo luận xoay quanh các kênh như: Social Media Marketing, Search Engine Marketing, Viral Marketing, Email Markeitng, Online Advertising and Blogs.