YCS - Youth's Community of Start-up

Nhóm chuyên hỏi đáp về các vân đề kinh doanh, khởi nghiệp, các vấn đề liên quan đến khởi sự kinh doanh....
Lịch họp mặt mỗi tháng! kết nạp thành viên mới - giao lưu chia sẻ!