TOPICA - CLB Sinh viên Miền Nam

Câu lạc bộ dành riêng cho Sinh viên các chương trình TOPICA khu ...vực miền Nam. Đây là sẽ nơi Phòng CTSV TOPICA miền Nam cập nhật các thông tin liên quan đến các hoạt động bổ ích đã và sẽ diễn ra dành cho các anh chị sinh viên.

Các anh chị Ban chủ nhiệm CLB và các thành viên thường trực hỗ trợ Ban CTSV add các anh/chị trong hội nhóm/CLB trước đây của TOPICA vào group này giúp bọn em nhé!