Tăng Số Lượng Bạn Bè Lên 5000 chỉ với 1 thao tác đơn giản nhất