Cocos2d-x Việt Nam

Cộng đồng Cocos2d-x Việt Nam cocos2d-x.vn

Mọi chủ đề lập ra cần mang tính xây dựng, trao đổi kiến thức hay giải trí.

Mọi chủ đề/comment vô nghĩa (PR, quảng cáo, .v.v.) hoặc mang tính công kích sẽ bị xóa thẳng tay mà không cần thông báo trước.