Компьютер хэрэглэгчид

Манай бүлгийн зорилго нь нэг нэгэндээ тулгамдаад байгаа компьюте...рийн асуудлыг хэрхэн шийдэх талаар мэддэг нь мэддэггүйдээ зөвлөн хамтран ажиллах юм. Мөн шинэлэг мэдээ мэдээллийг хүргэж байх болно.