Cộng Đồng D_Free

D_Free thành lập ngày 08/06/2012, với số lượng thành viên nòng cốt 20 người. Tổng số lượng thành viên thường xuyên tham gia các hoạt động là hơn 100 người. Hội đồng cố vấn của D_Free là những người thành công, nổi tiếng … D_Free giúp các bạn trẻ thay đổi tư duy chủ động trong việc học tập, tìm kiếm việc làm, nghề nghiệp yêu thích. Tạo môi trường giao lưu trao đổi kiến thức, kinh nghiệm giữa học sinh, sinh viên, người đi làm, người thành công. Tạo cầu nối 2 chiều: Sinh viên - Doanh nghiệp. chi tiết các hoạt động đã thực hiện : https://www.youtube.com/watch?v=ElUxizrWLek