Cộng Đồng Internet Marketing

Group dành cho tất cả những người đam mê Internet Marketing tại Việt Nam.

Mục đích :
- Cập nhật thông tin một cách nhanh và mới nhất về Internet Marketing .
- Là nơi giao lưu, học hỏi, hỗ trợ nhau giữa những người đam mê Internet Marketing
- Thảo luận tất những vấn đề liên quan đến Internet Marketing.
- Chia sẻ những kiến thức, kinh nghiệm và thủ thuật về Internet Marketing

Nội quy:

- Khuyến khích mọi người cùng hỗ trợ nhau trong trường hợp thành viên gặp khó khăn cần trợ giúp.
- Những Topic có cùng chủ đề mọi người vui lòng tập trung, post vào đó, 1 chủ đề chỉ giữ khoảng 3 topic để tránh tình trạng spam group.
- Tranh luận nhưng không chửi, dùng từ ngữ thô tục, gây hấn. Nếu ít thì xóa comment, nhiều xóa luôn post.
- Khuyến khích nội dung và công cụ hữu ích hỗ trợ xây dựng và phát triển trên môi trường Internet Marketing Hạn chế nội dung nhảm.

Rất mong mọi người tham gia và xây dựng Group nhiệt tình.
Liên hệ với Admin nếu cần sự hỗ trợ: https://www.facebook.com/RichdadTran