Kenhstore - Chia sẻ kinh nghiệm kiếm tiền Online

Cộng đồng chia sẻ kinh nghiệm kiếm tiền Online hiệu quả trên cửa... hàng của bạn qua Kenhstore.com

Tổng quan về KENHSTORE:
1. Phim GIỚI THIỆU KENHSTORE:
https://www.youtube.com/watch?v=qvt74GPhg-0
2. Trang VIDEO HƯỚNG DẪN sử dụng hệ thống Kenhstore - liên tục Update:
http://resource.kenhstore.com/
3. Trang bán hàng demo Kenhstore:
http://sanphamabc.kenhstore.com/
Để sử dụng các tính năng và quản trị trang của bạn hãy vào ĐĂNG NHẬP:
http://sanphamabc.kenhstore.com/admincp (Thêm /admincp).

Làm tiếp thị liên kết có thể coi là một nghề độc lập mà người làm tiếp thị liên kết tự do về thời gian, chủ động sắp xếp công việc.
Tiếp thị liên kết được biết đến từ năm 1996 bởi Amazon, nay đã trở thành xu thế không thể ngăn cản và đây chính là cơ hội của bạn!.