Cook Islands Bereavement Notice's & Memorials

Me e tuatua tumatetenga ta'au e te anoano ra koe kia kite te au kopu tangata e te iti tangata Kuki Airani, akakite'ia mai kia kite te katoatoa. No'ou te tumatetenga, no tatou te tumatetenga.
Me kua anoano koe i te tuku i tetai reo akapuma'ana ki te kopu tangata tei rokoia e te tumatetenga, kare katoa koe e arai'ia.

Te ATUA te aroa kia tatou katoatoa.

If you have a bereavement or memorial notices that you wish to share with your family and the Cook Islands people, please do, so we all know.
Your loss is our loss also and condolences in advance should you ever come to posting your family's notice.
Words of condolences welcomed.

Please note that this is "STRICTLY" a COOK ISLANDS only Bereavement and Memorial notices page. So if your post is not COOK ISLANDS Bereavement and Memorial Notices related, we, the admins reserve all the rights to remove your post at our discretion although you mean well, we thank you for understanding and respecting the purpose of our page.

GOD bless us all.