Creative Photography TDT

Nhóm lập ra để tạo sân chơi và giao lưu học hỏi lẫn nhau giữa các bạn có chung niềm đam mê về nhiếp ảnh, giúp đỡ nhau trong việc chọn và mua máy ảnh hay phụ kiện.
Nhóm có 1 số nội quy như sau mong các bạn thực hiện để nhóm ngày càng phát triển hơn:
+ Không đăng hình vi phạm bản quyền, nếu lấy từ nguồn nào đó phải dẫn ra.
+ Không nói tục chửi thề trong các bài post.
+ Không post hình nude và các loại hình phản động.
+ Không kéo bè phái gây gỗ trong nhóm.
Ai vi phạm xóa bài không báo trước, tái phạm nhiều lần loại khỏi nhóm.

Page của nhóm: https://www.facebook.com/creative.photo.group