Crefftwyr Cymru ~ Welsh Crafters

This is a group set up for Crafts people and artists around Wales, a place to meet, promote, buy, sell craft equipment or supplies and exchange ideas. All crafters are welcome.

***COULD ALL NEW MEMBERS PLEASE READ THE PINNED POST AT THE TOP OF THE GROUP WALL BEFORE YOU POST ANYTHING. THANK YOU!***

FOR ANY NON CRAFTY FOLK, HERE'S THE PLACE TO SHOP IF YOU'RE LOOKING FOR ANYTHING SPECIFIC AND LOCAL! PLEASE SUPPORT YOUR LOCAL CRAFTSPEOPLE, IF YOU CAN'T FIND WHAT YOU'RE LOOKING FOR POST A REQUEST ON THE GROUP WALL WE'RE A FRIENDLY BUNCH :).

Mae'r grwp yma wedi greu i holl grefftwyr o gwmpas Gymru, lle i cwrdd a crefftwyr eraill, prynnu, gwerthu offer a manion grefftwaith a cyfnewid syniadau. Croeso i holl grefftwyr.

***I PAWB AELOD NEWYDD, DARLLENWCH Y 'PINNED POST' AR TOP YR WAL CYN I CHI POSTIO UNRHIWBETH AR Y WAL OS GWELWCH CHI FOD YN DDA! DIOLCH!***

I PAWB SY DDIM YN GREFFTIO, DYMA'R LLE I SIOPA AM GREFFTWAITH UNIGRIW, LLEOL AC I GYD WEDI NEUD WRTH LLAW. DANGOSWCH CYMMORTH I GREFFTWYR CYMRU GAN SIOPA YN LLEOL. OS NAD YDYCH YN FEDRI FFEINDIO BETH YDYCH YN EDRYCH AM, POSTIWCH CAIS AR Y WAL. YR RYDYM YN POBOL CYFEILLGAR IAWN :)