Couchsurfing Hanoi Football Club

- Đá sân nào ? When ? Where ? Whom ? => http://goo.gl/qwA1it
- Đăng kí tham gia (Register here) => http://goo.gl/mYDph

======

We are a small group of Couchsurfing Hanoi, please Liked www.cshanoi.com and read carefully => http://on.fb.me/11fhivj

BECAUSE WE ARE OPENED GROUP, ANYONE COULD JOIN, SO PLEASE TAKE CARE OF YOUR OWN BELONGINGS. IF YOU LOST ANYTHING, PLEASE TELL EVERYONE SO WE COULD FIGURE OUT

mr. Hieu Mike
Ambassador Couchsurfing Hanoi
0979102699 - 0903403599
[email protected]
https://www.facebook.com/leminhhieu
https://www.couchsurfing.org/hieumike

======

Chúng tôi là một nhóm nhỏ thuộc clb Couchsurfing Hanoi, mời các bạn bấm Thích tại www.cshanoi.com và đọc kĩ => http://on.fb.me/VSxN9N

VÌ NHÓM MỞ, AI CŨNG CÓ THỂ THAM GIA, ĐỀ NGHỊ CÁC BẠN HÃY TỰ BẢO VỆ ĐỒ ĐẠC MÌNH MANG THEO ĐỀ PHÒNG MẤT TRỘM. AI BỊ MẤT, HÃY TỐ GIÁC LẠI VỚI TẤT CẢ CÁC THÀNH VIÊN ĐỂ MỌI NGƯỜI CÓ HƯỚNG GIẢI QUYẾT

mr. Hieu Mike
Ambassador Couchsurfing Hanoi
0979102699 - 0903403599
[email protected]
https://www.facebook.com/leminhhieu
https://www.couchsurfing.org/hieumike