™__những người đã-đang-sẽ có người yêu__™

với phương châm càng đông càng vui và đây là nơi giao lưu gặp gỡ giữa các bạn trẻ...^^

~>đừng ngần ngại mà hãy nêu lên quan điểm về tình yêu,những điều khó nói hay những kinh nghiệm mà m.n từng trải......