Post Free

Đăng bài miễn phí trên Fanpage của thành viên trong 'Liên Minh' Post Free.
- Trao đổi đăng bài khi lượng Fans tương đương.
- Trao đổi theo nguyên tắc 1 đổi 1.
- Thân thiện-Tôn trọng-Tín nghĩa!

Đăng ký và xem danh sách thành viên: nhanh-gọn-lẹ chỉ 1 đường link
https://docs.google.com/forms/d/1POSmaG-l4xQli_YPHlzHSNRqiP2Q-BSEs3Qkv7pYjTQ/viewform
*Báo cáo thành viên vi phạm hoặc yêu cầu gỡ bỏ (Ghi 'gỡ bỏ' trong Nội dung vi phạm)
https://docs.google.com/forms/d/10h1ki-NYXAXV1ggZHLrMh3jnIXvlfilV6TYGp3ypFZI/viewform

Admin Post Free sẽ gửi message cho Page thông báo và xác nhận việc đăng ký tham gia liên minh.
*Báo cáo (link trên) thành viên không tham gia nhưng 'bị' có đường link trong danh sách và ghi 'gỡ bỏ' trong Nội dung vi phạm.