Dân Làm Game

A playground for workers and entrepreneurs in the game market in Vietnam.
Our goal is to foster entrepreneurship and maximize collaboration, innovation, and success in the game community in Vietnam.

Là một sân chơi dành cho cộng đồng làm game tại Việt Nam, mục tiêu của group Dân Làm Game là thúc đẩy tinh thần khởi nghiệp, phát huy tối đa tinh thần hợp tác, sáng tạo và khả năng thành công trong cộng đồng game VN.

Vì đây là cộng đồng "đóng" nên chúng ta có các quy định cụ thể như sau:

[Tham gia]
+ Chỉ add những người liên quan trực tiếp đến ngành game
+ Không spam các tin tức không liên quan hoặc các sự kiện, PR game linh tinh
+ Sử dụng ngôn từ cân nhắc, tôn trọng lẫn nhau khi trao đổi hoặc đối chất
+ Có trách nhiệm trả lời các vấn đề liên quan nếu có yêu cầu cụ thể và cần thiết
+ Có thể giới thiệu sản phẩm MỚI RA MẮT lần đầu tiên.

[Xóa bài]
+ Thông tin tuyển dụng không có mô tả chi tiết (có link đính kèm thì ok)
+ Quảng cáo các sự kiện game, tin tức game không mang tính đóng góp cho group
+ Thông báo các sự kiện offline không có thông tin đầy đủ (có link đính kèm thì ok)
+ Quảng cáo - PR - Sự kiện của sản phẩm cũ.

[Ban nick]
+ Spam post, comment linh tinh
+ Liên tục post lặp lại nội dung
+ Tham gia các chủ đề "đóng" theo yêu cầu của chủ topic.