Đạo Làm Giàu

Chúng Ta Hãy Xem Làm Giàu Là Đạo. ( Giáo Phái ).
Chúng Ta Là Những Người Đam Mê Làm Giàu 1 Cách Điên Cuồng Nhưng Phải Có Đạo Đức.