Дархан Зар

2015оны 5 сарын 4нд монголд орж ирсэн яваагүй гаалийн бичигтэй
2008онд үйлдвэрлэсэн Мөнгөлөг саарал өнгийн приус 20 бүтэн G
smart key
Гупрний нэмэлт гэрэл
Ухархын камер
bluetooth-тэй
Хойт шил арчигч
савхин гүль
2015оны 5сарын 15 нд орж ирсэн яваагүй гаалийн бичигтэй
2000онд үйлдвэрлэсэн хар хөх өнгийн приус 10
8 CD chengertei
хойно мэдэрч
Хас,Хаан,Ариг,Төрийн банкны лизингээр авч болно Утас:99657575