De an - chuyen de NEU - khoi nganh kinh te (Đề án luận văn chuyên đề NEU)

Tổng hợp các đề án mới nhất của trường ĐH Kinh tế Quốc dân NEU và khối ngành kinh tế trên toàn quốc!
Các tài liệu thực tế, bổ ích, không thể bỏ qua trong quá trình làm đồ án, chuyên đề và luận văn của các SV khối ngành kinh tế!