Đại Học Sư Phạm TPHCM

Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh thành lập ngày 27/10/1976 theo Quyết định số 426/TTg của Thủ tướng Chính phủ. Tiền thân của Trường là Đại học Sư phạm Quốc gia Sài Gòn được thành lập năm 1957. Năm 1995, Trường là thành viên của Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh. Năm 1999, Chính phủ quyết định tách Trường khỏi Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh để xây dựng thành Trường Đại học Sư phạm trọng điểm phía Nam. Hiện nay, Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh là một trong 14 trường Đại học trọng điểm Quốc gia và là 1 trong 2 trường Đại học Sư phạm lớn của cả nước, đóng vai trò nòng cốt, đầu đàn đối với hệ thống các trường sư phạm và phổ thông ở phía Nam.
---------------------------------------------------------------
NỘI QUY NHÓM
1. Về việc đăng bài :
- Những bài viết có nội dung sau sẽ bị xóa và cấm vĩnh viễn (1 lần vi phạm) :
+ Có yếu tố chính trị.
+ Vi phạm thuần phong, mỹ tục.
+ Có lời lẽ xúc phạm đến danh dự, nhân phẩm người khác.
+ Hoạt động mua bán có yếu tố kinh doanh.
+ Hoạt động gia sư có thu phí.
- Những bài viết có nội dung sau sẽ bị xóa và cấm tạm thời (1 lần vi phạm) :
+ Các lời kêu gọi bấm "Like" (chỉ mang lợi ích cho cá nhân đi thi).
+ Các bài đăng do vô tình bấm vào link chứa mã code tự động đăng bài (tái phạm nhiều lần).
- Những bài viết có nội dung sau sẽ bị xóa sau 7 ngày :
+ Hoạt động gia sư không thu phí.
+ Giới thiệu việc làm mang tính chất sinh viên vì sinh viên.
+ Nhu cầu về phòng trọ, ở ghép không có yếu tố kinh doanh.