Quảng Cáo - Rao Vặt

Group là nơi bạn có thể đăng tin rao vặt - quảng cáo!
* Nội quy Group:
+ Không đăng những nội dung không liên quan đến quảng cáo.
+ Không đăng những video, hoặc tin có nội dung không lành mạnh.
+ Không để link, dẫn đến trang web có chứa virus, hoặc các trang kiếm tiền.