Chợ Hôm Nay Có Gì ?

nào ta cùng đi chợ, nơi mua bán trao đổi hang hóa của mọi miền tổ quốc