Cộng đồng Digital Marketing Việt Nam

Cộng đồng Digital Marketing Việt Nam - Cùng nhau chia sẻ kiến thức, chia sẻ khách hàng. Phát triển cộng đồng Digital Marketing lớn mạnh
Luật chơi khi viết tuyển dụng
1. Chỉ chấp nhận tuyển dụng về các ngành nghề liên quan đến Digital Marketing
2. Các tuyển dụng sẽ được giữ 24h, sau đó mình sẽ remove :)
THÔNG BÁO!
Để giúp Group chúng ta thiên về CHIA SẺ nhiều hơn nên Quy định dành cho các bạn cần tuyển dụng như sau:
- Truy cập: http://digimarkvn.com/forums/tuyen-dung.47/
- Post link tuyển dụng lên mục này.
- Chỉ chấp nhận các Tuyển dụng về lĩnh vực Digital Marketing