Diễn đàn độc giả trẻ

Xưa Cam Mậu viện tích Tăng Sâm mà can gián được Vũ Vương, ấy là ...vì có phím lực cao cường tinh thông kim cổ. Thật giả khó phân biệt, ở thời đại nhà nhà ngồi trong toilet bàn chuyện Cuốc Hội Huê Kỳ thì việc lọc thông tin trên báo mạng thật lắm gian nan, chẳng khác Hoàng My đãi phân lấy cát hay như Nữ Oa đập đá vá giời.

Group ta là group của những người độc giả nhân dân (not độc giả đọc báo Nhân Dân), trước không mong bì với Nễ Hành cởi truồng đánh trống mắng tôi gian, sau chẳng dám sánh với Điêu Thuyền múa cột thoát y trừ chúa ác. Độc giả là vậy, người độc giả nhân dân chỉ dám lấy cái tâm sáng mà giáo hóa kền kền quay về với chính nghĩa, như Tôn Quyền dùng đức bình định Giang Nam, như Khổng Minh dụng mưu chiêu hàng Mạnh Hoạch.

Ta đau cái đau của nhân thế, người hiểu ta xin hãy kề vai sát phím đả kền kền, khổ tận cam lai cho ngày mai tươi sáng, ấy gọi là tri kỷ vậy.

Kính phím.