GROUP GIA ĐÌNH HIỆN ĐẠI Mua - Bán Đồ cũ tốt

Đây là nơi các GIA ĐÌNH HIỆN ĐẠI trao đổi, mua bán Đồ Cũ cho nhau
Các Thành viên lưu ý:

- Chỉ bán ĐỒ CŨ
- Đăng theo album ảnh, không đăng từng Sản phẩm
- Không inbox giá, công khai giá