Drupal Việt Nam

Cộng đồng Drupal Việt Nam trên Facebook. Nếu ở Hà Nội, bạn có thể tham gia thêm http://www.facebook.com/groups/drupalhanoi

Đây là nơi để giao lưu, làm quen, tám gẫu. Các câu hỏi về Drupal vui lòng đăng bài mới tại http://drupalvietnam.org/

Người đăng quảng cáo không liên quan trực tiếp đến Drupal/PHP/MySQL/Javascript đều sẽ bị xoá và ban nick.

If you don't speak Vietnamese, you may consider to join http://groups.drupal.org/vietnam instead.