Sinh viên ĐHKT Đà Nẵng

“Sinh viên ĐHKT Đà Nẵng” là nơi giao lưu gặp gỡ, trao đổi thông tin về học tập, hoạt động Đoàn , công tác Thanh niên. Các hoạt động của các nhóm, câu lạc bộ trong và ngoài trướng, các cơ quan trực thuộc trường ĐHKT Đà nẵng, các cơ quan thuộc Đại học Đà Nẵng. Để nhóm hoạt động lành mạnh và là nơi giao lưu đúng với ý nghĩa của nó. Sau đây là các quy đinh cơ bản:
1. Tất cả các bài viết sử dụng tiếng Việt cần phải đầy đủ dấu.
2. Tất cả các bài viết sử dụng tiếng nước ngoài phải viết đúng với tiếng đó.
3. Tất cả các bài biết chưa các tên riêng cần phải được viết hoa, đặc biệt tên Thầy Cô giáo cần được tôn trọng.
4. Tất cả các bài biết không chứa nội dung, lời lẽ thô tục, mâu thuẫn.
5. Tất cả các bài viết, ảnh, lick, clip, tài liệu không chứa nội dung đồi trụy, phát tán virut.
6. Tất cả các bài viết không chứa nội dung quảng cáo thương mại, câu like và không liên quan tới các hoạt động Đoàn, CLB, Đội nhóm, các hoạt động từ thiện.
7. Tất cả các thành viên có quyền và trách nhiệm báo cáo tất cả các trường hợp vi phạm “6” điều trên.
8. Ban quản trị sẽ xử lý các bài đăng vi phạm và có hình thức xử lý tùy vào mức độ mà không cần thông báo trước.
Để nhóm chúng ta trở thành một nơi để chúng ta rèn luyện những gì chúng ta đã được học cần có sự tham gia của tất cả các thành viên.
Chúc nhóm và chúng ta có không gian sạch đẹp, văn minh. Chúc tất cả chúng ta thành công.