Forum Stowarzyszeń Ogrodowych

Grupa reprezentuje wspólnotową, zintegrowaną wspólnym celem społeczność działkowców, wspierających się nawzajem w działaniach wewnętrznych i zewnętrznych, traktowaną jako wartość podstawową będąca wspólnym dobrem.

Do grupy przystępują wszyscy działkowcy i Stowarzyszenia Ogrodów działkowych oraz miłośnicy ogrodnictwa działkowego popierający i propagujący ideę stanowienia podmiotowej suwerenności na Rodzinnych Ogrodach Działkowych .