[E2] Računarstvo i automatika FTN 2014/15.

Računarstvo i automatika, Fakultet tehničkih nauka, Univerzitet u Novom Sadu.

2014.