eIDAS_PL

eIDAS - ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY
w sprawi...e identyfikacji elektronicznej i usług zaufania - już 1 lipca 2016 będzie wdrożone. W ramach Forum eIDAS_PL chcemy jak najlepiej przygotować biznes, administrację i usługodawców.
Dostarczamy wiedzę, prowadzimy dyskusje. See More