Eduu - Kết nối giáo dục (miễn phí môi giới)

Eduu là website kết nối trực tiếp giữa người dạy và người học. V...ì vậy việc ĐĂNG KÝ DẠY/ ĐĂNG KÝ HỌC là HOÀN TOÀN MIỄN PHÍ !!!!
Người dạy đăng hồ sơ năng lực giảng dạy lên Eduu.vn. Những người có nhu cầu học phù hợp sẽ liên hệ trực tiếp với người dạy. Địa điểm, hình thức, thời gian học,... người học và người học tự thỏa thuận. Vì vậy, người dạy phải đăng ký dạy trên Eduu.vn.