Σεμινάρια ειδικής αγωγής

Είναι μια ευκαιρία για να κινητοποιηθούμε όλοι μας για ένα καλύτερο αύριο, τόσο για τους εαυτούς μας όσο και για τα ΑμεΑ