E-Marketing Việt Nam

Nội quy CLB:
+ Thành viên tham gia thảo luận, chia sẻ - Nếu không thảo luận, chia sẻ thì không cần phải vào group làm gì vì group ở chế độ mở, người ngoài thoải mái xem.
+ Đăng kí thành viên chính thức tại link: http://goo.gl/LHzBtG
Giới thiệu CLB E-Marketing Việt Nam
Mục đích: thảo luận các vấn đề xoay quanh E-Marketing : kênh, xu hướng, nhân sự.. cho E-marketing.
Thành phần: Group gồm 70% là e-marketer + 20% sinh viên marketing + 5% CEO-Founder + 5% khác
Sứ mệnh CLB: kết nối và nâng cao kỹ năng cho e-markter