Aerobic - fitness studio " Sensa"

Vjezbajte sa Eminom I Melikom

Termini:
ponedeljak, srijeda, petak
20:00h - 21:00h
Lokacije:
Dom kulture Vratnik - Emina 061/701-799
Kobilja glava- Melika 061/912- 875