English Without Books

Anglicky se jenom z učebnic nikdy nenaučíte. V angličtině musíte fungovat!

You will never learn English from coursebooks. You must function in the language!