English ECP Club

Groups này phổ biến kiến thức về Tiếng anh một trong những Ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Qua đây các bạn có thể rèn luyện, học tập, tìm kiếm trao đổi tài liệu các bài giảng, video, phần mềm phục vụ cho việc học tiếng anh, giao lưu mở rộng mối quan hệ với bạn bè từ khắp mọi miền đất nước.