Cộng đồng Sinh viên ĐH Ngoại ngữ - ĐH Đà Nẵng

Group CHỈ dành cho sinh viên tiếng Anh - trường ĐH Ngoại ngữ - ĐH ĐN

Page: https://www.facebook.com/clbtienganhkt

website: http://ieltskt4u.blogspot.com/