ENHET

En grupp för alla som sympatiserar med det politiska alternativet Enhet.

Enhet är ett politiskt parti som, med helhetssyn, för politik på människans och naturens villkor. Grunden vilar på en förståelse av alltings grundläggande enhet och ömsesidiga beroende. Målet för vårt arbete är en värld i balans och harmoni, både för jorden som helhet, vårt samhälle och inom varje enskild individ. Enhet är en ingång till en ny politik för ett medmänskligt samhälle och samverkan med andra bortom egoism och särintressen.

Människan har både fysiska, själsliga och existentiella behov. För att vara i harmoni behöver alla delar få plats, inte minst de inre behoven av kärlek, trygghet och frid. Grunden till ett hållbart samhälle börjar inom varje individ. Därför arbetar Enhet för ett samhälle som ser, förstår och bejakar alla dessa behov.

Den brist på fred vi ser ute i världen är en konsekvens av brist på balans och frid i vårt inre. Vi menar att inre frid är en förutsättning för yttre fred. Därför måste allt arbete för att förändra samhället gå hand i hand med att förstå och förändra oss själva.

Samhällets värdegrund behöver vila på medkänsla och solidaritet, på att vi behandlar andra på samma sätt som vi själva vill bli behandlade. En globalt mänsklig etik som är en gemensam nämnare hos jordens alla folk oberoende av nationalitet, ålder, kön, livsåskådning eller kulturtillhörighet. Vi är alla delar av en och samma helhet, därför har vi tillsammans ett ansvar för helheten. Ett ansvar som bygger på medmänsklighet, samarbete och syskonskap.

Varmt Välkommen till Enhet!

Läs mer på vår hemsida www.enhet.se

Läs gärna vårt dokument om förhållningssätt för inlägg på detta forum! Finns bland filer.

Vi har också andra grupper här på fb. Sök på Enhet eller Enhets. Samt en Sida: http://www.facebook.com/enhet.se